Komunikat

Klasyfikacyjny Turniej Szachowy

PUCHAR ZIMY 2019”

 

 

I CEL:

 • Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami

 • integracja środowiska szachowego

 • odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży

 • możliwość zdobycia kategorii

 • rywalizacja sportowa

 • pokazanie młodzieży innych form spędzania wolnego czasu

 

II Organizatorzy:

 • Lubski Klub Szachowy "Caissa"

 • Lubski Dom KulturyIII Miejsce:

 • Lubski Dom Kultury, pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku (sala nr 31)

 

IV Terminarz rozgrywek:

 • 15.01 godz. 16.10 Zapisy

 • 15.01 godz. 16.15 Odprawa techniczna, Rundy I i II

 • 18.01 godz. 16.00 Rundy III, IV

 • 22.01 godz. 16.00 Rundy V i VI

 • 25.01 godz. 16.00 Runda VII i zakończenie turnieju

 

V Zapisy:

 • W dniu zawodów do godz. 16.10

 • mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VI System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund

 

VII Tempo i Przepisy gry:

 • Tempo gry: 30 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii

 • W turnieju obowiązują przepisy gry klasycznej zawarte w kodeksie szachowym

 • W turnieju istnieje możliwość zdobycia kategorii szachowej (do II włącznie)

 

VIII Warunki uczestnictwa:

 • wpisowe: 5 zł\

100% wpisowego przeznaczone na opłatę klasyfikacyjno-rankingową

 

IX Sędzia Główny Zawodów: Grzegorz Kołodziejski, sędzia klasy II

 

X Sprawy różne:

 • Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody

 • Osoby nieletnie w czasie zawodów muszą być pod opieką rodziców/opiekunów

 • Każdy zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do sklasyfikowania turnieju oraz na wykorzystanie wizerunku (w formie zdjęć z turnieju) w celach promocyjnych.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora oraz sędziego zawodów

Z Szachowym pozdrowieniem, Organizatorzy