Grand Prix Lubska                                                        

Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum i Szkół Średnich w szachach

w roku 2018/2019

 

1. Cel.

  - Stworzenie możliwości rywalizacji dzieci grających w szachy

  - Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

  - Wyłonienie mistrzów w szachach w kategorii drużynowej szkół oraz indywidualnej dziewcząt i chłopców

2. Organizator.

   - UMiG Lubsko

   - Lubski Dom Kultury

  - Lubski Klub Szachowy „CAISSA”

3. Uczestnictwo. 

  - Każda szkoła może zgłosić do 10 zawodników w turnieju ( do punktacji drużynowej zalicza się pięć najlepszych wyników).

  - Wszyscy uczestnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką nauczyciela.

 4. System rozgrywek oraz tempo gry.

  - Rozgrywki przeprowadzone będą w osobnych grupach – szkoły podstawowe, gimnazja + szkoły średnie   

    systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund.

  - Tempo gry – 15 min dla zawodnika.

  - Mistrzostwa będą się składać z pięciu odrębnych zawodów, do punktacji łącznej szkół zaliczone będą  

    wszystkie wyniki turniejów, a do punktacji indywidualnej cztery najlepsze.

 5. Nagrody i wyróżnienia.

  -  W punktacji końcowej – medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

  - W każdym z turnieju – nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

6.  Terminy i miejsce.

  09.11.2018 – pierwszy turniej

  07.12.2018

  Pozostałe terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

  Zawody odbędą się w Lubskim Domu Kultury ( kawiarnia ) o godz. 9.00. Zapisy do godz. 8.45.

 7. Uwagi końcowe.

  - Zawody prowadzić będzie sędzia klasy państwowej Mariusz Kucharski, aby usprawnić wpisywanie danych do komputera proszę

  o zgłoszenie udziału telefonicznie na numer 660261608 lub   e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać u pana Waldemara Szylko tel. 533218390, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej -  www.caissa.cba.pl

 

                                                                                                                             Organizatorzy