Komunikat

Klasyfikacyjny Turniej Szachowy

PUCHAR ZIMY 2019”

 

 

I CEL:

 • Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami

 • integracja środowiska szachowego

 • odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży

 • możliwość zdobycia kategorii

 • rywalizacja sportowa

 • pokazanie młodzieży innych form spędzania wolnego czasu

 

II Organizatorzy:

 • Lubski Klub Szachowy "Caissa"

 • Lubski Dom KulturyIII Miejsce:

 • Lubski Dom Kultury, pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku (sala nr 31)

 

IV Terminarz rozgrywek:

 • 15.01 godz. 16.10 Zapisy

 • 15.01 godz. 16.15 Odprawa techniczna, Rundy I i II

 • 18.01 godz. 16.00 Rundy III, IV

 • 22.01 godz. 16.00 Rundy V i VI

 • 25.01 godz. 16.00 Runda VII i zakończenie turnieju

 

V Zapisy:

 • W dniu zawodów do godz. 16.10

 • mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VI System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund

 

VII Tempo i Przepisy gry:

 • Tempo gry: 30 minut na partię + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii

 • W turnieju obowiązują przepisy gry klasycznej zawarte w kodeksie szachowym

 • W turnieju istnieje możliwość zdobycia kategorii szachowej (do II włącznie)

 

VIII Warunki uczestnictwa:

 • wpisowe: 5 zł\

100% wpisowego przeznaczone na opłatę klasyfikacyjno-rankingową

 

IX Sędzia Główny Zawodów: Grzegorz Kołodziejski, sędzia klasy II

 

X Sprawy różne:

 • Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody

 • Osoby nieletnie w czasie zawodów muszą być pod opieką rodziców/opiekunów

 • Każdy zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do sklasyfikowania turnieju oraz na wykorzystanie wizerunku (w formie zdjęć z turnieju) w celach promocyjnych.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora oraz sędziego zawodów

Z Szachowym pozdrowieniem, Organizatorzy

W piątek 9 listopada w Lubskim Domu Kultury wystartowało już po raz 10-ąty Grand Prix Szkół.

Na start turnieju stawiło się łącznie 68 zawodników w tym 9 zawodniczek. Tradycyjnie turniej zgromadził zawodników i zawodniczki z Lubska, Jasienia, Górzyna i Mierkowa i został rozegrany na dystansie 7 rund z czasem P'15.

W grupie szkół podstawowych w kategorii juniorów zwyciężył Eryk Ostojicz, który zdobył 6,0 pkt.. Na drugim miejscu uplasował się Wiktor Milczanowski, który również ugrał 6,0 pkt.. Trzecie miejsce z 5,5 pkt. przypadło dla Wiktora Fila. Wśród dziewcząt na pierwszym miejscu znalazła się Julia Gruszecka z 5,5 pkt.. Miejsce drugi z 5,0 pkt. przypadło dla Wiktorii Góralczyk. A na miejscu trzecim z 5,0 pkt. znalazła się Nikola Majkut.

W grupie szkół gimnazjalnych i średnich w kategorii juniorów zwyciężył Tomasz Lambrech, który zdobył 7,0 pkt.. Na miejscu drugim znalazł się Jakub Kołodziejski z 5,0 pkt.. A miejsce trzecie z 5,0 pkt. zajął Jakub Sowiński. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Adrianna Urbaniak, która wywalczyła 4,0 pkt.. Faktem godnym podkreślenia jest to, że Adrianna w tej rundzie była jedyną przedstawicielką "płci pięknej", która odważyła się walczyć z silnym "męskim" gronem młodych szachistów.

Z Szachowymi Pozdrowieniami

Artur Urbaniak

 

Grand Prix Lubska                                                        

Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum i Szkół Średnich w szachach

w roku 2018/2019

 

1. Cel.

  - Stworzenie możliwości rywalizacji dzieci grających w szachy

  - Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży

  - Wyłonienie mistrzów w szachach w kategorii drużynowej szkół oraz indywidualnej dziewcząt i chłopców

2. Organizator.

   - UMiG Lubsko

   - Lubski Dom Kultury

  - Lubski Klub Szachowy „CAISSA”

3. Uczestnictwo. 

  - Każda szkoła może zgłosić do 10 zawodników w turnieju ( do punktacji drużynowej zalicza się pięć najlepszych wyników).

  - Wszyscy uczestnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką nauczyciela.

 4. System rozgrywek oraz tempo gry.

  - Rozgrywki przeprowadzone będą w osobnych grupach – szkoły podstawowe, gimnazja + szkoły średnie   

    systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund.

  - Tempo gry – 15 min dla zawodnika.

  - Mistrzostwa będą się składać z pięciu odrębnych zawodów, do punktacji łącznej szkół zaliczone będą  

    wszystkie wyniki turniejów, a do punktacji indywidualnej cztery najlepsze.

 5. Nagrody i wyróżnienia.

  -  W punktacji końcowej – medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

  - W każdym z turnieju – nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

6.  Terminy i miejsce.

  09.11.2018 – pierwszy turniej

  07.12.2018

  Pozostałe terminy zostaną podane w późniejszym czasie.

  Zawody odbędą się w Lubskim Domu Kultury ( kawiarnia ) o godz. 9.00. Zapisy do godz. 8.45.

 7. Uwagi końcowe.

  - Zawody prowadzić będzie sędzia klasy państwowej Mariusz Kucharski, aby usprawnić wpisywanie danych do komputera proszę

  o zgłoszenie udziału telefonicznie na numer 660261608 lub   e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać u pana Waldemara Szylko tel. 533218390, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej -  www.caissa.cba.pl

 

                                                                                                                             Organizatorzy

We wtorek 31 lipca zakończył się w LDK'u organizowany przez "LKSz Caissa Lubsko" turniej szachowy "O Puchar Lata". Zwycięzcą turnieju został Andrzej Gruszecki (6,0 pkt.), na drugim miejscu znalazł się Andrzej Jabłoński (5,0 pkt.) a miejsce trzecie przypadło dla Zenona Jachimka (5,0 pkt). W kategorii juniorek zwyciężyła Jula Gruszecka (4,0 pkt). W kategorii junior do lat 12 zwyciężył Cyprian Skibicki (3,0) pkt.. W kategorii junior do lat 8 zwyciężył Hubert Żekieć (2,0 pkt.).  Gratulacje!!!

Dwoje juniorów uzyskało normy szachowe: Zuzanna Staszak III kat. i Aleksander Staszak V kat.. Gratulacje!!!

Zwycięzcy od lewej Andrzej Gruszecki i Zenon Jachimek

 

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 II Gruszecki, Andrzej 1800 6.0 24.50 34.00 6 26.0
2 2 II Jabłoński, Andrzej 1800 5.0 22.50 31.00 5 22.0
3 9 III Jachimek, Zenon 1600 5.0 19.50 28.00 5 20.0
4 5 III Pastuszak, Andrzej 1600 5.0 18.00 27.50 5 20.0
5 8 III Urbaniak, Artur 1600 4.0 22.50 32.00 4 20.0
6 10 III Gruszecka, Julia 1400 4.0 18.50 24.50 4 16.0
7 7 III Hermansdorfer, Marcin 1600 4.0 16.00 23.00 4 15.0
8 6 III Skibicki, Cyprian 1600 3.0 20.00 27.00 3 16.0
9 13 IV Staszak, Zuzanna 1250 3.0 20.00 26.50 3 13.0
10 15 V Staszak, Maksymilian 1200 3.0 17.00 25.50 3 12.0
11 3 II Szydzik, Ryszard 1800 3.0 15.00 22.00 3 11.0
12 11 IV Mierzwiak, Jakub 1400 3.0 14.50 19.00 3 10.0
13 12 IV Fila, Wiktor 1400 2.0 20.50 27.50 2 12.0
14 1 II Lambrecht, Tomasz 1800 2.0 18.00 26.00 2 13.0
15 18   Staszak, Aleksander 1000 2.0 17.50 23.00 2 7.0
16 16 V Staszak, Marcel 1200 2.0 16.50 22.50 2 9.0
17 17   Osiński, Marcel 1000 2.0 12.50 18.00 2 4.0
18 20   Żekieć, Hubert 1000 2.0 12.00 17.00 1 6.0
19 21   Staszak, Zofia 1000 1.0 16.00 22.50 0 4.0
20 14 V Witowski, Rafał 1200 1.0 15.00 21.50 1 6.0
21 22   Mierzwiak, Zofia 1000 1.0 14.00 18.00 0 2.0
22 19   Gontko, Mikołaj 1000 1.0