Bobby960 jest programem, za pomocą którego można wylosować lub wybrać początkowe rozmieszczenie bierek na szachownicy w szachach Fischera (Szachy 960).

Program ten została przygotowany przede wszystkim do użytku w turniejach szachów Fischer, gdzie losuje się lub wybiera układ bierek dla wszystkich zawodników.

Interfejs programu został przygotowany w czterech językach.

Program zapisuje całą historię losowań lub wyborów.

Program Bobby960 jest bezpłatny zarówno do użytku prywatnego jak i komercyjnego.

Ostrzeżenie!!! Nie należy instalować program w katalogu "Program Files" lub "Program Files (x86)"

Pobierz program