Darmowy program "Arion 1.0 Expert" jest programem, którego zadaniem jest wspomaganie trenerów szachowych w ich pracy związanej z przygotowaniem swoich podopiecznych od strony ich umiejętności taktycznych.
Program ten w porównaniu do wersji "Basic" został wyposażony w szereg nowych opcji ułatwiających pracę trenerowi. Jedną z takich głównych opcji jest przekazywanie i odbieranie od podopiecznych zadań w formie elektronicznej. Aby możliwa była taka forma obsługi zadań, podopieczni muszą korzystać z programu "Eion" dołączonego do dystrybucji.

Pojawiły się też dodatkowe narzędzia umożliwiające w łatwiejszy sposób przydzielanie podopiecznym zbiorów zadań oraz umożliwiające obserwowanie ich postępów w rozwiązywaniu zadań. Trener też otrzymał narzędzia umożliwiające ocenę zbiorów pod kątem ich rozwiązywalności przez podopiecznych. W opcji "Statystyka" trener może teraz obejrzeć postępy podopiecznych w skali wybranego roku oraz może przygotować wydruki rankingowe grupy podopiecznych. Kolejnym narzędziem ułatwiającym pracę trenera jest możliwość prowadzenia zapisów dotyczących jego pracy z podopiecznymi w specjalnym notatniku. 

Program również przyjmuje i eksportuje zadania w formacie FEN, co daje możliwość współpracy z innymi programami szachowymi. 

Uwaga!!!

Program "Arion 1.0 Expert" jest rozwojową wersją programu "Arion 1.0 Basic". I tylko wersja "Expert"  będzie dalej modernizowana i rozwijana.

Zadania programu "Arion 1.0 Expert":

1. Wspomaganie trenera lub instruktora w przygotowaniu i przekazywaniu zbiorów zadań szachowych dla zawodników,

2. Zbieranie i prezentowanie w przystępny sposób informacji związanych z rozwiązanymi zbiorami zadań przez zawodników,

3. Zwiększenie nadzoru trenera lub instruktora nad procesem rozwiązywania zadań przez zawodników.

Co zawiera i co umożliwia program "Arion 1.0 Expert":

1. Rozbudowany edytor zadań, umożliwiający łatwe i szybki tworzenie zadań,

3. Kilkadziesiąt dobrze przygotowanych zbiorów z zadaniami,

4. Usystematyzowany podział stopni trudności i kategorii zbiorów zadań, wprowadzający większą czytelność przy tworzeniu i dobieranu zbiorów zadań dla zawodników,

5. Grupowanie zbiorów dające możliwość szybkiego łączenia mniejszych zbiorów w jeden duży zbiór z zadaniami,

6. Obsługę bazy danych zawodników i przekaznych im zbiorów zadań,

7. Przekazywane zbiorów zadań zarówno drogą tradycyjnią w postaci wydruku jak i drogą elektroniczną (skrzynka pocztowa, pamięci przenośne),

8. Możliwość grupowania zawodników w grupy o określonym stopniu rozwoju szachowego,

9. Łatwe i szybkie przydzielanie grupie zawodników wybranych zbiorów zadań,

10. Statystyki obrazujące postępy zawodników w rozwiązywaniu zadań,

11. Program "Arion" wyposażony został w program kliencki "Eion",który przeznaczony jest dla zawodników, by umożliwić im rozwiązywania zbiorów zadań przekazanych w formie elektronicznej,

12. Bogaty i łatwy w obsłudze interfejs.

Program ten, jest programem darmowym z możliwością stosowania zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.

Kliknij i pobierz: Program Arion 1.0 Expert

Na stronie www.bluechess.cba.pl jest więcej darmowych programów dla szachistów.