Darmowy program "Arion 1.0 Expert" jest programem, którego zadaniem jest wspomaganie trenerów szachowych w ich pracy związanej z przygotowaniem swoich podopiecznych od strony ich umiejętności taktycznych.
Program ten w porównaniu do wersji "Basic" został wyposażony w szereg nowych opcji ułatwiających pracę trenerowi. Jedną z takich głównych opcji jest przekazywanie i odbieranie od podopiecznych zadań w formie elektronicznej. Aby możliwa była taka forma obsługi zadań, podopieczni muszą korzystać z programu "Eion" dołączonego do dystrybucji.

Pojawiły się też dodatkowe narzędzia umożliwiające w łatwiejszy sposób przydzielanie podopiecznym zbiorów zadań oraz umożliwiające obserwowanie ich postępów w rozwiązywaniu zadań. Trener też otrzymał narzędzia umożliwiające ocenę zbiorów pod kątem ich rozwiązywalności przez podopiecznych. W opcji "Statystyka" trener może teraz obejrzeć postępy podopiecznych w skali wybranego roku oraz może przygotować wydruki rankingowe grupy podopiecznych. Kolejnym narzędziem ułatwiającym pracę trenera jest możliwość prowadzenia zapisów dotyczących jego pracy z podopiecznymi w specjalnym notatniku. 

Program również przyjmuje i eksportuje zadania w formacie FEN, co daje możliwość współpracy z innymi programami szachowymi. 

Uwaga!!!

Program "Arion 1.0 Expert" jest rozwojową wersją programu "Arion 1.0 Basic". I tylko wersja "Expert"  będzie dalej modernizowana i rozwijana.

 

Program Blanker jest edytorem do tworzenia blankietów do zapisu partii szachowych.
Interfejs programu jest dostępny w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.
Użytkownik ma do dyspozycji siedem blankietów, w których może zmienić:

- Rodzaj, kolor i rozmiar czcionki,

- Grubość i kolor linii,

- Język napisów (dostępny jest język polski i angielski),

- Barwę pola zapisu dla grającego czarnym kolorem,

oraz wstawić własne logo i nazwę turnieju.

Blanker jest programem darmowym zarówno do użytku prywatnego jak i komercyjnego.

Ostrzeżenie!!! Nie należy instalować programu w katalogu"Program Files" lub "Program Files (x86)".

 Pobierz program

 

 

 

Program Ranker jest rodzajem kalkulatora, który ma za zadanie umożliwić zawodnikom w łatwy sposób sprawdzenie warunków jakie muszą spełnić aby uzyskać wybraną kategorię szachową.

Przy pomocy tego programu zawodnik może rozpatrywać różne warianty prowadzące do uzyskania danej kategorii szachowej.

Program Ranker, jest programem darmowym zarówno do celów prywatnych jaki i komercyjnych.

Uwaga!!! Proszę nie instalować programu w katalogu "Program Files" lub "Program Files (x86)".

Pobierz program

 

 

 

Bobby960 jest programem, za pomocą którego można wylosować lub wybrać początkowe rozmieszczenie bierek na szachownicy w szachach Fischera (Szachy 960).

Program ten została przygotowany przede wszystkim do użytku w turniejach szachów Fischer, gdzie losuje się lub wybiera układ bierek dla wszystkich zawodników.

Interfejs programu został przygotowany w czterech językach.

Program zapisuje całą historię losowań lub wyborów.

Program Bobby960 jest bezpłatny zarówno do użytku prywatnego jak i komercyjnego.

Ostrzeżenie!!! Nie należy instalować program w katalogu "Program Files" lub "Program Files (x86)"

Pobierz program